V75
Inlämnat: 2021-04-04, 15:24
Romme
Söndag 2021-04-04
Start: 16:20
Kostnad: 392,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Astronascente Zac (4, 10)
2: 2, 3, 4, 8, 9, 11, 13 (10, 7)
3: 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12 (5, 8)
4: 3, 8, 12, 13 (5, 6)
5: 6 Vikens High Yield (10, 4)
6: 2, 4 (6, 8)
7: 4, 9 (7, 3)

1x7x7x4x1x2x2 = 784 rader.
784 x 1 x 0,50 kr = 392,00 kr.
Totalt: 392,00 kr.
Rättningskod: HND CHD VCK

V75
Inlämnat: 2021-04-04, 12:51
Harry Boy
Romme
Söndag 2021-04-04
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Astronascente Zac (4, 10)
2: 2 Harvard Student (13, 11)
3: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 (8, 9)
4: 3, 8, 12 (13, 5)
5: 1, 4, 6, 10 (9, 7)
6: 2, 4 (6, 8)
7: 9 Who’s Who (4, 7)

1x1x8x3x4x2x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: BSM FHB XHF