V75
Inlämnat: 2021-04-10, 06:40
Harry Boy
Jägersro
Lördag 2021-04-10
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6, 12 (4, 3)
2: 1, 3 (15, 11)
3: 2, 3, 9 (5, 1)
4: 1, 2, 8, 14 (7, 13)
5: 3, 9 (1, 2)
6: 1 Demon Ima (10, 3)
7: 6, 7 (10, 9)

2x2x3x4x2x1x2 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: FQD DDP HVC

V75
Inlämnat: 2021-04-10, 15:29
Jägersro
Lördag 2021-04-10
Start: 16:20
Kostnad: 405,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 6, 12 (4, 9)
2: 1, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15 (13, 5)
3: 3, 5 (2, 10)
4: 2, 7, 8 (14, 13)
5: 3 Sweetman (9, 1)
6: 1 Demon Ima (10, 3)
7: 5, 6, 7, 9, 10 (1, 8)

3x9x2x3x1x1x5 = 810 rader.
810 x 1 x 0,50 kr = 405,00 kr.
Totalt: 405,00 kr.
Rättningskod: GRJ JHP MPK