V75
Inlämnat: 2021-05-01, 10:10
Örebro
Lördag 2021-05-01
Start: 16:20
Kostnad: 450,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 3, 5, 6, 8, 10 (9, 2)
2: 6 Seismic Wave (3, 7)
3: 8 Zante Grif (1, 4)
4: 1, 6, 9, 10, 12 (3, 4)
5: 3, 5, 6, 7, 12 (1, 4)
6: 5 Very Kronos (1, 3)
7: 1, 6, 9, 10, 12, 14 (13, 3)

6x1x1x5x5x1x6 = 900 rader.
900 x 1 x 0,50 kr = 450,00 kr.
Totalt: 450,00 kr.
Rättningskod: LTF XDD GFV

V75
Inlämnat: 2021-04-28, 18:27
Harry Boy
Örebro
Lördag 2021-05-01
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 6 (3, 10)
2: 6 Seismic Wave (3, 7)
3: 1, 4 (8, 15)
4: 1, 9, 12 (10, 3)
5: 1, 4, 6, 7 (5, 8)
6: 5 Very Kronos (1, 3)
7: 6, 11, 12, 13 (10, 1)

2x1x2x3x4x1x4 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: LVH CTN TJC