V75
Inlämnat: 2021-05-08, 15:47
Åby
Lördag 2021-05-08
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 10 (4, 9)
2: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 (5, 10)
3: 4 Önas Prince (6, 2)
4: 4, 10 (5, 6)
5: 2, 6, 10 (12, 5)
6: 3 Milady Grace (4, 2)
7: 4, 5, 6, 8, 10 (2, 3)

4x7x1x2x3x1x5 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: GWG QHS HMM

V75
Inlämnat: 2021-05-07, 21:01
Harry Boy
Åby
Lördag 2021-05-08
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4 (10, 9)
2: 1, 3 (4, 2)
3: 4 Önas Prince (6, 2)
4: 1, 4 (10, 5)
5: 2, 4, 5, 9, 10, 12 (6, 1)
6: 3, 4 (2, 1)
7: 5 Who’s Who (4, 8)

4x2x1x2x6x2x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: BRJ NHF WNX