V75
Inlämnat: 2021-05-15, 10:00
Umåker
Lördag 2021-05-15
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Digital Dominance (9, 3)
2: 3, 6, 9, 15 (11, 7)
3: 1 Missle Hill (5, 10)
4: 3, 7, 8, 9, 11 (1, 6)
5: 1, 3, 5, 9, 12 (2, 8)
6: 6, 9 (10, 7)
7: 1, 2, 4, 6 (9, 7)

1x4x1x5x5x2x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: KQD NDQ QRQ

V75
Inlämnat: 2021-05-15, 10:06
Harry Boy
Umåker
Lördag 2021-05-15
Start: 16:20
Kostnad: 50,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 4, 6, 9 (2, 7)
2: 15 Millie Millionaire (3, 6)
3: 1, 8 (5, 10)
4: 2, 7, 9, 11 (3, 8)
5: 2, 5, 12 (1, 3)
6: 6 Don Fanucci Zet (9, 10)
7: 2 Jaguar Hill (4, 6)

4x1x2x4x3x1x1 = 96 rader.
96 x 1 x 0,50 kr = 48,00 kr. Avgift 2,00 kr.
Totalt: 50,00 kr.
Rättningskod: GTB TDZ QRT

V75
Inlämnat: 2021-05-15, 10:03
Harry Boy
Umåker
Lördag 2021-05-15
Start: 16:20
Kostnad: 50,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3, 6, 9 (4, 7)
2: 6 Arquana As (3, 9)
3: 1 Missle Hill (5, 10)
4: 1, 8, 11 (9, 3)
5: 1, 3, 4, 5 (2, 9)
6: 6, 7 (9, 10)
7: 4 Swagger (2, 6)

4x1x1x3x4x2x1 = 96 rader.
96 x 1 x 0,50 kr = 48,00 kr. Avgift 2,00 kr.
Totalt: 50,00 kr.
Rättningskod: LQB SDT ZRX