V75
Inlämnat: 2021-05-22, 15:48
Gävle
Lördag 2021-05-22
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Van Gogh Z.S. (3, 2)
2: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14 (6, 5)
3: 2, 3, 5, 6, 7 (4, 11)
4: 2, 15 (8, 12)
5: 1, 2, 3, 6, 8 (12, 4)
6: 1 Disco Volante (9, 4)
7: 7, 9 (1, 12)

1x8x5x2x5x1x2 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: CWM QTB PZK

V75
Inlämnat: 2021-05-20, 18:02
Harry Boy
Gävle
Lördag 2021-05-22
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 3, 6, 10 (8, 7)
2: 3, 7, 9, 10, 11, 14 (6, 5)
3: 3, 4, 5, 6 (10, 7)
4: 2 Ulvsåsen (15, 8)
5: 1 Mellby Ironman (5, 6)
6: 1, 8 (9, 4)
7: 7 Admiral As (9, 1)

4x6x4x1x1x2x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: DWH QTJ PJC