V75
Inlämnat: 2021-05-29, 14:22
Solvalla
Lördag 2021-05-29
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 6, 10, 11, 12, 15 (8, 7)
2: 1, 3, 5, 9, 12 (2, 10)
3: 4 Cab Lane (7, 6)
4: 2, 10 (5, 6)
5: 3 Otroligosåfin (5, 8)
6: 4, 9 (1, 6)
7: 1, 2, 7, 8, 9, 13, 14 (6, 4)

6x5x1x2x1x2x7 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: LRG TTN PKT

V75
Inlämnat: 2021-05-29, 14:23
Harry Boy
Solvalla
Lördag 2021-05-29
Start: 16:20
Kostnad: 76,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 6 (11, 15)
2: 1 Deal Done Zet (5, 9)
3: 4, 7 (6, 2)
4: 2, 7, 12 (10, 5)
5: 1, 3, 5, 10 (8, 6)
6: 4 Double Exposure (1, 9)
7: 1, 2, 8 (7, 9)

2x1x2x3x4x1x3 = 144 rader.
144 x 1 x 0,50 kr = 72,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 76,00 kr.
Rättningskod: HRF XTT SKN