V75
Inlämnat: 2021-06-05, 14:49
Mantorp
Lördag 2021-06-05
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 7, 11 (2, 1)
2: 3 Edens Boy (4, 11)
3: 1, 2, 4, 8 (11, 9)
4: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11 (8, 9)
5: 1, 4, 7 (5, 9)
6: 1 Mr Mah Can (8, 11)
7: 1, 3, 7, 11, 12 (9, 4)

2x1x4x7x3x1x5 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: FPX FHC ZCN

V75
Inlämnat: 2021-06-03, 19:23
Harry Boy
Mantorp
Lördag 2021-06-05
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 8, 10 (7, 11)
2: 1, 3 (4, 11)
3: 1, 8, 9, 10 (4, 2)
4: 1, 4 (11, 5)
5: 4 Zorro Wind (5, 1)
6: 1 Mr Mah Can (8, 11)
7: 1, 3, 9, 12 (7, 4)

3x2x4x2x1x1x4 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: JZT GHL GXP