V75
Inlämnat: 2021-06-12, 08:49
Östersund
Lördag 2021-06-12
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 6 (3, 12)
2: 10 Månlykke A.M. (6, 4)
3: 1, 3, 9, 12, 15 (13, 5)
4: 1, 3, 4, 5, 6 (9, 7)
5: 4 Bitcoind’ Arc (9, 11)
6: 1, 3, 4, 10 (9, 11)
7: 1, 3, 4, 8 (9, 10)

2x1x5x5x1x4x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: LRS FDT PLJ

V75
Inlämnat: 2021-06-12, 08:53
Harry Boy
Östersund
Lördag 2021-06-12
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 10 (6, 3)
2: 6, 10 (4, 11)
3: 3 Global Benefit (1, 15)
4: 3, 5 (6, 4)
5: 4, 8, 9 (11, 1)
6: 3, 4 (10, 1)
7: 1, 3, 4, 9 (8, 10)

2x2x1x2x3x2x4 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: LQN CDW QBB