V75
Inlämnat: 2021-07-10, 09:48
Halmstad
Lördag 2021-07-10
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Vikens High Yield (2, 6)
2: 7, 10 (15, 14)
3: 1 Cyber Lane (4, 11)
4: 2, 3, 6, 7, 10 (1, 11)
5: 1, 2, 3, 4 (11, 6)
6: 1, 2, 3, 5 (4, 8)
7: 2, 8, 11, 12, 14 (15, 10)

1x2x1x5x4x4x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: BNS ZDQ KND

V75
Inlämnat: 2021-07-10, 09:51
Harry Boy
Halmstad
Lördag 2021-07-10
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 6, 10 (3, 7)
2: 7, 10, 11 (15, 14)
3: 4 Heart of Steel (1, 11)
4: 3, 6 (7, 10)
5: 1, 3, 4, 11 (2, 6)
6: 3, 5 (1, 4)
7: 12 Chicharita (14, 2)

4x3x1x2x4x2x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: FNT RDW JNM