V75
Inlämnat: 2021-07-23, 15:05
Axevalla
Lördag 2021-07-24
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 8 Beartime (3, 2)
2: 1, 2, 5, 10, 12 (11, 9)
3: 3, 5, 8, 10 (13, 6)
4: 13 Maestro Crowe (2, 10)
5: 1, 3, 5, 7, 11 (12, 6)
6: 3, 5 (9, 1)
7: 1, 3, 4, 5 (8, 11)

1x5x4x1x5x2x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: KST NTJ NPV

V75
Inlämnat: 2021-07-23, 15:08
Harry Boy
Axevalla
Lördag 2021-07-24
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 7 Zio Tom Jet (3, 2)
2: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12 (6, 8)
3: 3, 7, 13 (8, 10)
4: 2, 10, 11, 13 (4, 7)
5: 5, 12 (7, 3)
6: 5 Amornero Roc (3, 9)
7: 1 Handsome Brad (5, 3)

1x8x3x4x2x1x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: FVQ WTL WPT