V75
Inlämnat: 2021-07-31, 13:53
Hagmyren
Lördag 2021-07-31
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 6 (2, 9)
2: 6, 8, 10 (3, 7)
3: 1, 5, 8, 9 (10, 3)
4: 1, 7, 9, 10, 11, 13, 15 (12, 3)
5: 6 Erv Zet (9, 2)
6: 5 Titan Yoda (6, 3)
7: 1, 2, 3, 10, 11 (7, 9)

2x3x4x7x1x1x5 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: DZV VTX RWX

V75
Inlämnat: 2021-07-31, 09:53
Harry Boy
Hagmyren
Lördag 2021-07-31
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 4, 5, 10 (9, 2)
2: 8, 10 (6, 3)
3: 1, 8 (9, 5)
4: 7, 8, 9, 12, 13, 15 (10, 1)
5: 6 Erv Zet (9, 2)
6: 5, 11 (6, 3)
7: 3 The Bald Eagle (2, 1)

4x2x2x6x1x2x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: FRT TQS QNV