V75
Inlämnat: 2021-08-06, 20:46
Rättvik
Lördag 2021-08-07
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 6, 9, 10 (5, 11)
2: 2, 7, 8, 9 (4, 3)
3: 3, 5 (9, 7)
4: 7 Järvinn S.K. (2, 1)
5: 3, 4, 9, 11 (1, 2)
6: 10 Cyber Lane (3, 9)
7: 1, 2, 4, 7, 11 (12, 9)

5x4x2x1x4x1x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: PLF CHH QND

V75
Inlämnat: 2021-08-06, 20:49
Harry Boy
Rättvik
Lördag 2021-08-07
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 4, 9, 11 (1, 6)
2: 8 Summit in Sight (2, 9)
3: 3, 5, 8 (9, 7)
4: 1, 2, 7, 12 (14, 6)
5: 4 Perpetuate (3, 1)
6: 3, 9, 10, 11 (7, 5)
7: 2 Frodo S. (11, 7)

4x1x3x4x1x4x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: PLK BHC ZNC