V75
Inlämnat: 2021-08-14, 14:15
Åby
Lördag 2021-08-14
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 11, 12, 13 (9, 2)
2: 10 Erv Zet (6, 1)
3: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15 (13, 14)
4: 3 Zion Font (2, 5)
5: 3 Born Unicorn (9, 5)
6: 1, 3, 4, 5, 8 (12, 6)
7: 5, 6, 10, 11, 12 (4, 7)

4x1x8x1x1x5x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: NBB KHT PWD

V75
Inlämnat: 2021-08-10, 19:11
Harry Boy
Åby
Lördag 2021-08-14
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 12, 13 (4, 11)
2: 6, 10 (1, 4)
3: 1, 6 (15, 12)
4: 3, 5 (1, 2)
5: 1, 3 (9, 5)
6: 1, 3, 4, 8 (12, 5)
7: 6 Who’s Who (5, 4)

3x2x2x2x2x4x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: WKB CHN LXC