V75
Inlämnat: 2021-08-28, 14:02
Bergsåker
Lördag 2021-08-28
Start: 16:20
Kostnad: 405,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 6, 7, 9, 12 (2, 10)
2: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (1, 12)
3: 8 Månlykke A.M. (5, 4)
4: 15 Activated (3, 13)
5: 5 Albert Zonett (3, 2)
6: 3, 4, 6 (9, 10)
7: 1, 3, 4, 5, 8, 10 (6, 9)

5x9x1x1x1x3x6 = 810 rader.
810 x 1 x 0,50 kr = 405,00 kr.
Totalt: 405,00 kr.
Rättningskod: NJD MTZ ZKH

V75
Inlämnat: 2021-08-27, 22:47
Harry Boy
Bergsåker
Lördag 2021-08-28
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 12 Admiral As (7, 6)
2: 3, 6, 7, 9 (8, 2)
3: 8 Månlykke A.M. (5, 3)
4: 1, 2, 3, 8, 11, 13, 14, 15 (7, 9)
5: 3, 6 (5, 2)
6: 6 Frodo S. (4, 9)
7: 2, 3, 4 (8, 5)

1x4x1x8x2x1x3 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: NGJ HWR HQP