V75
Inlämnat: 2021-09-11, 15:08
Bollnäs
Lördag 2021-09-11
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 4, 6, 7, 11 (9, 3)
2: 8, 12 (6, 10)
3: 4 Santos de Castella (7, 11)
4: 1, 8, 9, 10, 13 (15, 6)
5: 1, 4, 6, 8 (10, 9)
6: 5 Moses (4, 3)
7: 3, 5, 7, 12 (6, 10)

5x2x1x5x4x1x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: TJH WHR CPR

V75
Inlämnat: 2021-09-08, 16:52
Harry Boy
Bollnäs
Lördag 2021-09-11
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 7 Zerozerosette (2, 4)
2: 3, 6, 8, 10 (12, 14)
3: 1, 4, 7 (11, 2)
4: 8, 9, 13, 15 (1, 10)
5: 4 Van Gogh Z.S. (1, 8)
6: 4, 5, 10, 11 (3, 6)
7: 3 Milliondollarrhyme (5, 12)

1x4x3x4x1x4x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: XHG NHV BGH