V75
Inlämnat: 2021-09-14, 14:51
Harry Boy
Färjestad
Lördag 2021-09-18
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 5, 7, 8 (2, 6)
2: 2, 3, 6 (12, 5)
3: 3, 6 (4, 1)
4: 4 Crazy First Love (3, 13)
5: 2 Bugatti Miles (9, 5)
6: 2, 4, 5, 7 (3, 6)
7: 2, 7 (1, 6)

4x3x2x1x1x4x2 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: WCH XHV XPL

V75
Inlämnat: 2021-09-18, 14:17
Färjestad
Lördag 2021-09-18
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Beartime (7, 2)
2: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 (1, 3)
3: 1, 3, 4, 6, 9 (7, 2)
4: 4 Crazy First Love (6, 13)
5: 2, 3, 5, 9 (10, 4)
6: 5 Tangen Haap (3, 2)
7: 1, 2, 6, 7, 10 (8, 5)

1x8x5x1x4x1x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: TBD STG JWH