V75
Inlämnat: 2021-10-02, 15:38
Skellefteå
Lördag 2021-10-02
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 5, 7, 11 (1, 9)
2: 9 Tangen Haap (1, 2)
3: 1 Bird Lane (8, 9)
4: 3, 7, 11, 12, 14 (15, 8)
5: 1, 4, 5, 6, 7 (3, 8)
6: 2, 5 (11, 10)
7: 1, 2, 7, 12 (5, 4)

4x1x1x5x5x2x4 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: WDX DHB LZB

V75
Inlämnat: 2021-10-02, 15:40
Harry Boy
Skellefteå
Lördag 2021-10-02
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 4, 5, 7, 9, 11 (8, 10)
2: 3, 9 (1, 2)
3: 1 Bird Lane (8, 9)
4: 3, 6, 7, 14 (12, 15)
5: 6 B.Sacamano (1, 4)
6: 3, 5, 8, 10 (2, 11)
7: 12 Spickleback Face (2, 1)

6x2x1x4x1x4x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: ZHW GHK DZC