V75
Inlämnat: 2021-10-09, 12:32
Åby
Lördag 2021-10-09
Start: 16:20
Kostnad: 378,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Honey Mearas (11, 1)
2: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 (11, 9)
3: 3 Mindyourvalue W.F. (5, 2)
4: 3, 9 (1, 5)
5: 6, 7 (2, 9)
6: 2, 3, 4 (5, 7)
7: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (5, 1)

1x7x1x2x2x3x9 = 756 rader.
756 x 1 x 0,50 kr = 378,00 kr.
Totalt: 378,00 kr.
Rättningskod: XKZ LHP BHR

V75
Inlämnat: 2021-10-06, 21:01
Harry Boy Chans
Åby
Lördag 2021-10-09
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 6, 11, 12 (1, 2)
2: 5 Aquarius Face (6, 4)
3: 1, 2, 3, 4, 5, 10 (7, 6)
4: 1, 3 (9, 5)
5: 2, 6, 7, 9 (3, 5)
6: 2 San Moteur (4, 3)
7: 10 Very Kronos (3, 12)

4x1x6x2x4x1x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: VFN JHH TND