V75
Inlämnat: 2021-10-16, 15:16
Solänget
Lördag 2021-10-16
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 6, 7, 8 (5, 4)
2: 7 Santos de Castella (6, 1)
3: 1 Seismic Wave (5, 2)
4: 4, 6, 9, 10, 13 (1, 3)
5: 6 Bowling Orlando (9, 5)
6: 1, 2, 11, 14, 15 (4, 12)
7: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 (8, 6)

4x1x1x5x1x5x8 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: XLS HTJ GCH

V75
Inlämnat: 2021-10-14, 18:35
Harry Boy
Solänget
Lördag 2021-10-16
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Månlykke A.M. (8, 1)
2: 6, 11 (7, 1)
3: 1, 5 (2, 7)
4: 3, 9, 10 (4, 6)
5: 5, 6, 9, 10 (4, 3)
6: 7, 11, 14, 15 (4, 2)
7: 4 Cash Cowboy (7, 9)

1x2x2x3x4x4x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: QLT LHV WVJ