V75
Inlämnat: 2021-10-23, 14:26
Örebro
Lördag 2021-10-23
Start: 16:20
Kostnad: 420,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 11 Admiral As (3, 2)
2: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 (8, 11)
3: 2, 3, 4, 5, 9, 11 (7, 1)
4: 12 Princess Kloster (7, 11)
5: 4, 5, 6, 9, 11 (2, 10)
6: 2, 3, 9, 12 (10, 4)
7: 5 Hipster Am (2, 3)

1x7x6x1x5x4x1 = 840 rader.
840 x 1 x 0,50 kr = 420,00 kr.
Totalt: 420,00 kr.
Rättningskod: PFV JTL RWR

V75
Inlämnat: 2021-10-23, 10:06
Harry Boy Chans
Örebro
Lördag 2021-10-23
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 11 Admiral As (3, 2)
2: 2, 4, 7, 10 (6, 3)
3: 2, 3, 4, 5, 9, 11 (7, 1)
4: 12 Princess Kloster (7, 11)
5: 11 Svecak Palema (4, 9)
6: 9, 12 (3, 2)
7: 1, 3, 5, 12 (2, 4)

1x4x6x1x1x2x4 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: NDW BQG RRW