V75
Inlämnat: 2021-11-06, 13:02
Eskilstuna
Lördag 2021-11-06
Start: 16:20
Kostnad: 432,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 4, 5, 6, 8, 9 (3, 12)
2: 3, 10 (2, 8)
3: 2, 3, 5, 7 (9, 11)
4: 6 Cash and Carry (5, 8)
5: 2, 4, 5 (3, 9)
6: 2 Svecak Palema (7, 5)
7: 1, 3, 4, 6, 7, 10 (9, 2)

6x2x4x1x3x1x6 = 864 rader.
864 x 1 x 0,50 kr = 432,00 kr.
Totalt: 432,00 kr.
Rättningskod: QLP THB PTK

V75
Inlämnat: 2021-11-04, 11:02
Harry Boy
Eskilstuna
Lördag 2021-11-06
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 4, 5, 6, 8 (9, 1)
2: 3 That’s So Clever (10, 2)
3: 2, 3 (5, 9)
4: 6 Cash and Carry (8, 5)
5: 2, 3, 4, 5 (7, 9)
6: 3, 7 (2, 5)
7: 1, 3, 10 (4, 9)

4x1x2x1x4x2x3 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: PFS QDC PFB