V75
Inlämnat: 2021-11-13, 15:09
Bjerke
Lördag 2021-11-13
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5 Månlykke A.M. (3, 6)
2: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 (4, 9)
3: 1, 3, 4, 5, 7 (2, 10)
4: 3, 4, 5, 7 (1, 6)
5: 1, 2, 5, 6, 11 (10, 4)
6: 5 Toto Barosso (8, 1)
7: 3 Pere Ubu (1, 2)

1x8x5x4x5x1x1 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: QJP QHX ZCR

Idag vart det en MUSTASCH HARRY

V75
Inlämnat: 2021-11-13, 15:15
Harry Boy
Bjerke
Lördag 2021-11-13
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5 Månlykke A.M. (3, 6)
2: 1, 4, 5, 10 (11, 12)
3: 1, 3, 4, 5 (7, 2)
4: 1, 3, 4, 5, 6, 7 (9, 12)
5: 2, 11 (6, 5)
6: 5 Toto Barosso (8, 1)
7: 1 Park View (3, 2)

1x4x4x6x2x1x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: WLP SHS PCQ