V75
Inlämnat: 2021-11-27, 09:14
Solvalla
Lördag 2021-11-27
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5, 9 (6, 2)
2: 5, 6, 10, 11 (2, 12)
3: 1, 5 (9, 10)
4: 4, 6, 7, 13, 15 (1, 9)
5: 3 Admiral As (4, 1)
6: 2, 7 (5, 10)
7: 1, 4, 6, 7, 12 (9, 8)

2x4x2x5x1x2x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr
Rättningskod: SCP QQN KNV

V75
Inlämnat: 2021-11-27, 09:16
Harry Boy
Solvalla
Lördag 2021-11-27
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 5 Mellby Free (6, 9)
2: 6, 10 (5, 11)
3: 1, 4, 5, 9 (10, 3)
4: 8, 15 (4, 7)
5: 3, 4 (1, 9)
6: 2, 6 (7, 5)
7: 2, 7, 12 (1, 9)

1x2x4x2x2x2x3 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: NCP ZQR GNP