V75
Inlämnat: 2021-12-04, 14:45
Bergsåker
Lördag 2021-12-04
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 14 Zante Grif (6, 2)
2: 1, 2, 6, 9, 10 (5, 12)
3: 11 Spickleback Face (7, 1)
4: 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15 (1, 3)
5: 2, 3, 5, 9, 12 (4, 10)
6: 2, 5 (6, 12)
7: 3, 10 (7, 12)

1x5x1x8x5x2x2 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: SWC FHL XCM

V75
Inlämnat: 2021-11-30, 18:05
Harry Boy
Bergsåker
Lördag 2021-12-04
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 6, 7, 11 (14, 2)
2: 2, 6, 9, 10 (1, 5)
3: 3, 7, 11 (1, 5)
4: 5, 13 (10, 6)
5: 2, 9 (3, 6)
6: 2 Champ Lane (5, 12)
7: 4 Twigs Got U. (10, 3)

4x4x3x2x2x1x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: PKN STS XVH