V75
Inlämnat: 2021-12-11, 14:49
Åby
Lördag 2021-12-11
Start: 16:20
Kostnad: 440,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Kurri Jari Boko (6, 4)
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (9, 6)
3: 1, 4, 7, 11 (6, 2)
4: 9 Minnucci Zon (10, 6)
5: 6 Global Lover (9, 10)
6: 1, 2, 3, 11 (4, 9)
7: 1, 2, 3, 4, 12 (8, 6)

1x11x4x1x1x4x5 = 880 rader.
880 x 1 x 0,50 kr = 440,00 kr.
Totalt: 440,00 kr.
Rättningskod: TPF JHT MPZ

V75
Inlämnat: 2021-12-11, 14:51
Harry Boy
Åby
Lördag 2021-12-11
Start: 16:20
Kostnad: 60,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 11 (6, 4)
2: 4 Bistro Oak (9, 6)
3: 1, 7 (11, 6)
4: 2, 6, 9, 10, 12, 14, 15 (11, 13)
5: 6 Global Lover (9, 10)
6: 11 Ble du Gers (3, 2)
7: 1, 4, 8, 12 (2, 6)

2x1x2x7x1x1x4 = 112 rader.
112 x 1 x 0,50 kr = 56,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 60,00 kr.
Rättningskod: RPD LHZ LPT