V75
Inlämnat: 2021-12-25, 11:07
Umåker
Lördag 2021-12-25
Start: 16:20
Kostnad: 400,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 4 (1, 6)
2: 1, 3, 6, 9, 11 (5, 8)
3: 1, 2, 3, 6 (9, 10)
4: 3 Eigelands Fredrik (6, 8)
5: 2, 6, 9, 12 (3, 11)
6: 2 Facing Life (9, 15)
7: 1, 2, 5, 7, 10 (9, 6)

2x5x4x1x4x1x5 = 800 rader.
800 x 1 x 0,50 kr = 400,00 kr.
Totalt: 400,00 kr.
Rättningskod: PQM FTX DDZ

V75
Inlämnat: 2021-12-25, 11:09
Harry Boy
Umåker
Lördag 2021-12-25
Start: 16:20
Kostnad: 100,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 6 Giveitgasandgo (2, 4)
2: 1, 3, 5, 11 (6, 8)
3: 1, 2, 3, 6 (9, 10)
4: 2, 3, 8 (6, 14)
5: 3, 6, 9, 12 (2, 11)
6: 2 Facing Life (9, 15)
7: 7 Arizona Dream (10, 5)

1x4x4x3x4x1x1 = 192 rader.
192 x 1 x 0,50 kr = 96,00 kr. Avgift 4,00 kr.
Totalt: 100,00 kr.
Rättningskod: PQB GTN MDP