V75
Inlämnat: 2022-01-08, 15:28
Mantorp
Lördag 2022-01-08
Start: 16:20
Kostnad: 504,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 7, 8 (4, 5)
2: 9 Oskar of Sand (1, 7)
3: 6, 7 (4, 1)
4: 2 Chantal Jet (15, 5)
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (4, 2)
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (7, 11)
7: 2 Four Guys Dream (4, 1)

3x1x2x1x12x14x1 = 1008 rader.
1008 x 1 x 0,50 kr = 504,00 kr.
Totalt: 504,00 kr.
Rättningskod: JFM NHV KCD