V75
Inlämnat: 2022-01-15, 14:51
Gävle
Lördag 2022-01-15
Start: 16:20
Kostnad: 484,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (3, 1)
2: 4, 7, 10, 13 (15, 8)
3: 3, 7 (12, 11)
4: 13 Carry Cash (10, 12)
5: 2 No Limit Express (3, 4)
6: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (4, 5)
7: 10 Eddy West (5, 3)

11x4x2x1x1x11x1 = 968 rader.
968 x 1 x 0,50 kr = 484,00 kr.
Totalt: 484,00 kr.
Rättningskod: BCH NHR XPX