V75
Inlämnat: 2022-01-22, 11:27
Färjestad
Lördag 2022-01-22
Start: 16:20
Kostnad: 500,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5 (4, 11)
2: 6, 8, 10, 12, 15 (13, 2)
3: 1, 2, 4, 6, 8 (7, 10)
4: 3, 11 (5, 8)
5: 3, 4 (1, 10)
6: 6 King of Greenwood (4, 12)
7: 4, 6, 9, 10, 12 (5, 11)

2x5x5x2x2x1x5 = 1000 rader.
1000 x 1 x 0,50 kr = 500,00 kr.
Totalt: 500,00 kr.
Rättningskod: KCM XTJ QQH