V75
Inlämnat: 2022-01-29, 15:17
Östersund
Lördag 2022-01-29
Start: 16:20
Kostnad: 500,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 7, 8 (13, 5)
2: 2 Cornerstone (5, 10)
3: 8 Black and Quick (1, 4)
4: 4, 8, 11, 13, 14 (1, 2)
5: 1, 6, 9, 10 (5, 4)
6: 1, 3, 6, 13, 15 (14, 7)
7: 1, 2, 9, 10, 12 (5, 3)

2x1x1x5x4x5x5 = 1000 rader.
1000 x 1 x 0,50 kr = 500,00 kr.
Totalt: 500,00 kr.
Rättningskod: GLJ QTW VCZ