V75
Inlämnat: 2022-02-12, 15:18
Åby
Lördag 2022-02-12
Start: 16:20
Kostnad: 526,50 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (15, 6)
2: 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 (6, 7)
3: 4, 8, 10 (6, 13)
4: 2 Sanibel (3, 9)
5: 6 Hankypanky Redbank (7, 10)
6: 7 Behind Bars (13, 2)
7: 1, 7, 12 (3, 14)

13x9x3x1x1x1x3 = 1053 rader.
1053 x 1 x 0,50 kr = 526,50 kr.
Totalt: 526,50 kr.
Rättningskod: MLN KHR NCF