V75
Inlämnat: 2022-02-19, 09:23
Bergsåker
Lördag 2022-02-19
Start: 16:20
Kostnad: 500,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 2, 5, 6, 10, 12 (8, 3)
2: 1, 5, 7, 9, 11 (6, 2)
3: 9, 10 (4, 6)
4: 4, 8, 11, 12, 13 (7, 14)
5: 3 Bellfaks (6, 2)
6: 7, 12 (4, 9)
7: 2, 6 (4, 8)

5x5x2x5x1x2x2 = 1000 rader.
1000 x 1 x 0,50 kr = 500,00 kr.
Totalt: 500,00 kr.
Rättningskod: DMW KQD GNS