V75
Inlämnat: 2022-02-26, 15:51
Axevalla
Lördag 2022-02-26
Start: 16:20
Kostnad: 525,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 3, 5, 8, 9, 10 (6, 7)
2: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15 (13, 14)
3: 1 Disco Volante (3, 8)
4: 2 Pere Ubu (10, 3)
5: 4, 6 (2, 1)
6: 4, 7, 8, 13, 14 (12, 15)
7: 2, 4, 7 (12, 11)

5x7x1x1x2x5x3 = 1050 rader.
1050 x 1 x 0,50 kr = 525,00 kr.
Totalt: 525,00 kr.
Rättningskod: FKV FTW JZL