V75
Inlämnat: 2022-03-12, 13:31
Åby
Lördag 2022-03-12
Start: 16:20
Kostnad: 500,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 5, 6, 10 (9, 7)
2: 5 Borups Tornado (1, 6)
3: 4, 10 (7, 5)
4: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14 (15, 6)
5: 6 Amalencius B.B. (12, 11)
6: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 (15, 14)
7: 10 Unico Broline (11, 5)

5x1x2x10x1x10x1 = 1000 rader.
1000 x 1 x 0,50 kr = 500,00 kr.
Totalt: 500,00 kr.
Rättningskod: CHX ZHX XKK