V75
Inlämnat: 2022-03-19, 15:03
Momarken
Lördag 2022-03-19
Start: 16:20
Kostnad: 500,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 10 Maestro Crowe (13, 3)
2: 1, 2, 3, 9, 10 (6, 5)
3: 6, 14 (10, 15)
4: 6, 12 (5, 11)
5: 2, 11 (7, 4)
6: 1, 2, 4, 5, 8 (6, 7)
7: 1, 2, 3, 4, 7 (9, 12)

1x5x2x2x2x5x5 = 1000 rader.
1000 x 1 x 0,50 kr = 500,00 kr.
Totalt: 500,00 kr.
Rättningskod: LGV XTC GPX