V75
Inlämnat: 2022-03-26, 14:28
Solvalla
Lördag 2022-03-26
Start: 16:20
Kostnad: 504,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Borups Tornado (7, 2)
2: 1, 2, 3, 5, 6, 9 (7, 4)
3: 2 Who’s Who (4, 1)
4: 2, 5, 6 (9, 3)
5: 5, 11 (7, 3)
6: 1, 3, 5, 7, 10, 14, 15 (2, 9)
7: 3, 4, 10, 12 (2, 5)

1x6x1x3x2x7x4 = 1008 rader.
1008 x 1 x 0,50 kr = 504,00 kr.
Totalt: 504,00 kr.
Rättningskod: DDT VTS KPD