V75
Inlämnat: 2022-04-02, 15:50
Bergsåker
Lördag 2022-04-02
Start: 16:20
Kostnad: 500,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 9 Dwayne Zet (5, 4)
2: 3 Månlykke A.M. (9, 2)
3: 3, 4, 5, 9, 11 (2, 8)
4: 1, 3, 4, 6, 9 (8, 10)
5: 1, 4, 10, 11 (5, 6)
6: 1 Icon Mearas (4, 11)
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (7, 10)

1x1x5x5x4x1x10 = 1000 rader.
1000 x 1 x 0,50 kr = 500,00 kr.
Totalt: 500,00 kr.
Rättningskod: GWG CHC GZD