V75
Inlämnat: 2022-04-09, 14:04
Jägersro
Lördag 2022-04-09
Start: 16:20
Kostnad: 504,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1 Lady Beluga (3, 6)
2: 9 Kentucky River (1, 5)
3: 2, 4, 5, 6, 7, 8 (10, 3)
4: 1 Kungfu Lady (11, 9)
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 (8, 10)
6: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 (11, 10)
7: 1, 2, 3 (6, 8)

1x1x6x1x8x7x3 = 1008 rader.
1008 x 1 x 0,50 kr = 504,00 kr.
Totalt: 504,00 kr.
Rättningskod: FVM KHS JKP