V75
Inlämnat: 2022-04-16, 17:50
Romme
Söndag 2022-04-17
Start: 16:20
Kostnad: 500,00 kr
Vadet gäller startnummer

Avd
1: 1, 2, 4, 5, 10 (7, 3)
2: 1, 2, 7, 12, 14 (6, 11)
3: 6, 9 (5, 2)
4: 3 L.Q.Widde (14, 6)
5: 1, 3, 4, 9, 12 (5, 11)
6: 3, 8 (4, 1)
7: 6, 8 (12, 7)

5x5x2x1x5x2x2 = 1000 rader.
1000 x 1 x 0,50 kr = 500,00 kr.
Totalt: 500,00 kr.
Rättningskod: BQF CTM JJB